Huurbepalingen

Aanmelding/reservering

Basis van de overeenkomst zijn de opgaven en condities van de beschrijving van het huis. Met speciale wensen kan rekening worden gehouden. Hiervoor is ruggespraak met ons en schriftelijke afstemming met ons noodzakelijk. De aanmelding geschiedt schriftelijk op het aanmeldingsformulier. De aanmelding geschiedt door de aanvrager, ook voor alle in de aanmelding genoemde personen, waarvoor de aanvrager verantwoordelijk is/borg staat. De overeenkomst wordt door onze reserveringsbevestiging bindend. Wij vragen om uw begrip, dat het meenemen van huisdieren niet is toegestaan. Het is ook niet toegestaan om in het huis te roken.

Aanbetaling/Restbetaling

Met de reserveringsbevestiging moet een aanbetaling van 30% van de totale huurprijs worden gedaan. Het resterende bedrag moet 4 weken voor aanvang van de reis worden betaald. Bij reserveringen vlak voor vertrek, dat wil zeggen: binnen 30 dagen voor aanvang van de huurperiode, is de gehele huurprijs te betalen. Als het aantal deelnemers op een later tijdstip minder wordt, kan helaas geen tegoedbon worden afgegeven of creditering plaats vinden.

Verandering reisgegevens of annulering

Bij verandering van de reisgegevens worden kosten ter hoogte van € 50.- in rekening gebracht. Iedere verandering met betrekking tot het tijdstip vereist een schriftelijke bevestiging. Een annulering wordt schriftelijk, met redenen omkleedt, gedaan. Bepalend voor het in acht nemen van de termijnen is de ontvangstdatum van de schriftelijke annulering. Omdat wij in verband met het grote aantal verzoeken -na het afsluiten van uw reservering- regelmatig andere geïnteresseerden moeten teleurstellen, vragen wij u om uw begrip, als wij bij een eventuele annulering van uw reservering behalve administratiekosten van € 50.- navolgende annuleringskosten in rekening moeten brengen.

  • tot 120 dagen voor huurbegin 10% van de huurprijs
  • tot 90 dagen voor huurbegin 30% van de huurprijs
  • tot 60 dagen voor huurbegin 50% van de huurprijs
  • tot 30 dagen voor huurbegin 100% van de huurprijs

Bij annulering van uw reservering en gelijktijdige vervangende huurder brengen wij geen annuleringskosten in rekening. Een annuleringsverzekering kan gemakkelijk ook voor vakantiehuizen worden afgesloten. Bijvoorbeeld bij het reserveren van de vlucht in uw reisbureau of bij uw bank.

Omvang van de huurrelatie

De huurrelatie omvat het te huren object, zoals beschreven in het exposé. Het huis mag uitsluitend met het aantal personen worden bewoond, dat op de reserveringsbevestiging is vermeld. Bij overbezetting heeft de huurder het recht, boventallige personen af te wijzen of een toeslag in rekening te brengen. Nevenafspraken zijn uitsluitend geldig met schriftelijke bevestiging. Poollifter for handicapped persons, capability 133 lbs. Boat dock with lift, capability max. 10.000 lbs. Het gebruik van het vakantiehuis complex en alle voorzieningen is voor eigen risico!

Verplichtingen van de huurder

De huurder behoort netjes met het huurobject om te gaan. Hij is verplicht om alle schade die hij tijdens de huurperiode zelf veroorzaakt, direct aan de verhuurder of de beheerder van het huis door te geven en te betalen.

Aankomst en vertrek

Het overhandigen van de sleutels en de uitleg tijdens uw aankomst geschiedt door de beheerder van het huis, die u natuurlijk gedurende de gehele vakantie voor u beschikbaar is. Het huurobject kan normaal gesproken vanaf 16.00 uur worden betrokken. Het vertrek zou mogelijk tot 10.00 uur op de vertrekdag moeten plaatsvinden. Latere vertrektijden, veroorzaakt door een avondvlucht, kunnen met de beheerder worden afgesproken.

Aansprakelijkheid

Als het huurobject door overmacht niet beschikbaar gesteld kan worden, behouden wij ons het recht voor u een gelijkwaardige accommodatie aan te bieden. Indien u niet instemt met de vervangende accommodatie of er is geen gelijkwaardige vervanging beschikbaar, dan is de overeenkomst van twee kanten opzegbaar. In dit geval beperkt zich onze aansprakelijkheid tot de restitutie van de reeds betaalde bedragen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor gelden schade aan personen of bewegende objecten.

Klachten

Klachten over het huurobject moeten door de huurder binnen de kortst mogelijke tijd na het betrekken van het huis aan de beheerder worden gemeld. Bij niet-naleving en zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder, verliezen de huurders die de accommodatie vroegtijdig verlaten, hun aanspraak op een eventuele restitutie van de huurprijs. Wij vragen om uw begrip, als bezwaren die pas na het einde van het verblijf of na het verlaten van het huurobject ontvangen worden, niet mee rekening houden en geen recht geven tot schadevergoeding.

Zetel van de bevoegde rechtbank

In het geval van een rechtsgeding geldt de woonplaats van de verhuurder als zetel van de bevoegde rechtbank. Nietigheid van enkele bepalingen van de voorliggende overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de gehele overeenkomst nietig is. De huurovereenkomst is puur privaatrechtelijk. Met het totstandkomen van deze huurovereenkomst aanvaardt de huurder de huurbepalingen.

back